Onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden.

  • Robz Installatietechniek spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Robz Installatietechniek verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Robz Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Robz Installatietechniek mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Robz Installatietechniek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Behoudens deze gebruikersvoorwaarden, is Robz Installatietechniek niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  • Robz Installatietechniek behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Robz Installatietechniek de toegang tot de webpagina monitoren.
  • Copyright © Robz Installatietechniek
  • Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor ander sites. Het afdrukken van pagina’s van de site is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Heeft u vragen of opmerkingen over onze voorwaarden vragen wij u dit kenbaar te maken via info@robz.nl